∟Glee: Blaine Anderson.
— Season 03: Episode 17 | Season 04: Episode 03.

tagged as → #.gifset #!!Photoshop